Salarisadministraties

Salarisadministratie en personeelsvraagstukken

Een eigen zaak brengt soms personeel met zich mee. Wat kost dit en aan welke verplichtingen moet een werkgever voldoen? Welk salaris hoor bij welke functie? Allemaal vragen waar een ondernemer mee te maken krijgt. In het personeelsgebeuren moet u als werkgever continue keuzes maken over hoe u handelt bij ontslag, ziekte of de Arbodienst. Wie regelt uw VCA? Wie wordt uw bedrijfshulpverlener? Wie keurt uw gereedschappen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

U kunt hierover gerust contact opnemen voor nadere ondersteuning. En dan heeft u eindelijk de juiste man of de juiste vrouw op de juiste plaats.

Een volgend aspect zijn de formaliteiten. En laten we wel wezen: er moet een goed contract worden opgesteld. Welke mogelijkheden zijn er zoal? Liggen de secundaire arbeidsvoorwaarden vast? Uw werknemer valt onder een CAO, maar wilt u een aantal zaken specifiek vastleggen? Tevens wilt u dat het salaris op een correcte wijze wordt berekend en dat de aangifte loonheffing op tijd gebeurt. Wij kunnen veel zaken voor u regelen, wij zorgen er in ieder geval voor, dat de loonstroken voor uw personeel iedere maand op tijd beschikbaar zijn en dat de loon- en pensioenaangiftes tijdig worden ingediend.