Jaarrekeningen

Waar doet u het nu allemaal voor? Na een jaar hard werken, wilt u natuurlijk graag weten wat u  heeft verdient.

Wij stellen voor  u een  duidelijk jaarrapport op waaruit uw verdiensten en uw vermogen blijken.

Ook maken we een vergelijking met voorgaande jaren, zodat u duidelijk kunt zien hoe uw bedrijf zich heeft ontwikkeld.

Indien u publicatieplicht heeft, stellen we voor u de publicatiestukken op, zodat u ze kunt deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Ook  instanties als banken kunnen vragen naar uw jaarrapport. U kunt  met een jaarrapport van ons meteen laten zien hoe de zaken ervoor staan.